Auspiciously Maneuvering Hoss - Lonesome Fiddle Blues

Nya ord!

Det är mycket att tänka på då man renoverar hela huset. Och alla material, såsom trä och aluminium, kräver sina speciella behandlingar för att fräschas upp. En del av detta jobb som jag gillar lite extra är att verkligen lära mig om olika saker - jag älskar ny kunskap! Jag lär mig genom renoveringen nya ord som eloxering. Ord som jag annars säkerligen inte skulle komma i kontakt med! Otippad ny kunskap är oerhört berikande och jag tror verkligen att nya infallsvinklar är bra för hjärnan - man känner sig aktiv och nya nervbanor läggs fram i hjärnan... Så det är med stor entusiasm som jag googlar!